Czy wiesz, że: Wyoblanie – rodzaj plastycznej obróbki blachy. Dawniej nazywane „drykowanie”  jest to germanizm od niemieckiego drücken. Ten rodzaj obróbki plastycznej wykorzystuje podatność materiałów do zniekształceń (po przekroczeniu granicy plastyczności), bez przerwania ciągłości kształtowanej blachy. W efekcie uzyskujemy z krążka blachy cienkościenną bryłę obrotową nieraz o bardzo skomplikowanym kształcie.

Metodą wyoblania kształtuje się wyroby najczęściej z:
-aluminium i jego stopów,
-miedzi i jej stopów (przede wszystkim mosiądze, rzadziej brązy),
-stali
–czarna  (blacha stalowa głębokotłoczna),
–stal nierdzewna,
–stal kwasoodporna,
-metali szlachetnych
–złoto  (przede wszystkim stopy złota, czyste złoto jest zbyt miękkie),
–srebro (używamy stopów srebra z tego samego powodu co złota),
–platyna,
-stopów tytanu,
-stopów tantalu,
-cynku i jego stopów.

Dodaj komentarz